Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.24.0
v0.24.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-65-g90d89
Databáza v55.6
zostavenie 1 (release-debug),
2022-09-12T22:04:37
LOGS: [2022-11-27 12:45:07.9761397] Run time 119 ms, 468 μs, and 9 hnsecs
- +