Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.18.1
v0.18.1
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-8-ga9b63
Databáza v48.4
zostavenie 18 (release-debug),
2021-03-02T19:47:38
LOGS: Run time 369 ms, 907 μs, and 3 hnsecs
- +