Upriamený na výnos

Prinášame nové riešenie zhodnocovania Vašich financií. S nami zarábate a svoje peniaze máte stále k dispozícii.

Prečo UP?

Sme Upriamení na výnos, bezpečnosť a rýchly prístup k peniazom. Vyvinuli sme spoľahlivý systém obchodovania na finančných trhoch, formou riadenia portfólia klienta. Náš systém je založený na sofistikovaných matematicko-algoritmických modeloch. Využívame pritom širokú škálu finančných nástrojov so zameraním najmä na obchodovanie menových párov. Meniaci sa svet si vyžaduje nové riešenia, preto pracujeme s peniazmi inak, moderne a vždy Upriamení na klienta. To všetko s overenými 10-ročnými investičnými skúsenosťami.

Bezpečnosť

Bezpečnosť investovania je pre nás prvoradá. Všetky vklady našich klientov sú zabezpečené voči strate na základe zvolenej investičnej stratégie.

Produkty na mieru

Pripravili sme pre vás širokú škálu produktov, ktoré obsahujú investičné riešenia pre všetky vaše životné situácie, či už chcete nechať peniaze rásť alebo ich používať.

Voľnosť

Vaše financie nie sú viazané v dlhodobých obchodoch, preto výbery môžete realizovať kedykoľvek podľa vašich potrieb. Dohodnuté vklady môžete tiež upravovať podľa vašich možností. Vklady a výbery vašich peňazí máte s nami plne vo svojich rukách.

Stabilita

Znižujeme dopad výkyvov na finančných trhoch na vaše peniaze a prinášame stabilitu do vašich investícii veľkým počtom malých obchodov súčasne rozložených do viacerých finančných nástrojov.

Zmluva online

Uzatvorenie zmluvy zaberie len pár minút vášho času z pohodlia práce alebo domova. Uzatvorením zmluvy online získate 50% zľavu zo vstupného poplatku.


V prípade, že uprednostňujete osobné stretnutie, kontaktujte nás.

Reálne poplatky

Klientom neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Účtujeme len vstupný a obchodný poplatok z reálne vykonaných obchodov.
Keď vaše peniaze nepracujú, žiadne poplatky neúčtujeme.

Bezpečnosť

Bezpečnosť investovania je pre nás prvoradá. Všetky vklady našich klientov sú zabezpečené voči strate na základe zvolenej investičnej stratégie.

Produkty na mieru

Pripravili sme pre vás širokú škálu produktov, ktoré obsahujú investičné riešenia pre všetky vaše životné situácie, či už chcete nechať peniaze rásť alebo ich používať.

Voľnosť

Vaše financie nie sú viazané v dlhodobých obchodoch, preto výbery môžete realizovať kedykoľvek podľa vašich potrieb. Dohodnuté vklady môžete tiež upravovať podľa vašich možností. Vklady a výbery vašich peňazí máte s nami plne vo svojich rukách.

Stabilita

Znižujeme dopad výkyvov na finančných trhoch na vaše peniaze a prinášame stabilitu do vašich investícii veľkým počtom malých obchodov súčasne rozložených do viacerých finančných nástrojov.

Zmluva online

Uzatvorenie zmluvy zaberie len pár minút vášho času z pohodlia práce alebo domova. Uzatvorením zmluvy online získate 50% zľavu zo vstupného poplatku.

V prípade, že uprednostňujete osobné stretnutie

Reálne poplatky

Klientom neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Účtujeme len vstupný a obchodný poplatok z reálne vykonaných obchodov.
Keď vaše peniaze nepracujú, žiadne poplatky neúčtujeme.

Investičné stratégie

Na vývoji investičných stratégii spolupracujeme s tímom matematikov, ktorí pôsobia na prestížnych univerzitách a podieľajú sa na výskumnej činnosti v matematike. Zautomatizovanie týchto stratégii vedie k zvýšeniu efektivity a zníženiu rizika a eliminuje chybné stresové rozhodnutia. Stratégie neustále monitorujeme a upravujeme v závislosti od zmien na trhoch. Sme Upriamení na bezpečnosť vkladov našich klientov. Miera ochrany vkladov závisí od zvolenej investičnej stratégie. Kombináciou trojstupňovej ochrany a diverzifikáciou portfólia poskytujeme našim klientom výhradne zabezpečené produkty bez viazanosti.

UP 80

80%

Konzervatívna stratégia s garantovanou istinou 80%

Stratégia určená pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú maximalizáciu zaistenia a postačí im nižšie zhodnotenie investovanej sumy. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 80% investičných vkladov klienta.

UP 70

70%

Vyvážená stratégia s garantovanou istinou 70%

Stratégia určená pre osoby hľadajúce vyváženosť medzi mierou zaistenia a zhodnotením investovanej sumy. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 70% investičných vkladov klienta.

UP 60

60%

Dynamická stratégia s garantovanou istinou 60%

Stratégia určená pre klientov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investovanej sumy akceptujúcich vyššiu mieru rizika. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 60% investičných vkladov klienta.

Produkty na mieru

Široká ponuka produktov plne nastaviteľná podľa vašich potrieb.

Dynamik

Dividenda

Renta

Upík

Flexi

Dynamik

Univerzálny produkt s najvyššou mierou zhodnotenia

Dynamik je univerzálny produkt, ktorý ponúka z dlhodobého hľadiska najvyššiu mieru zhodnocovania investovaných prostriedkov. Je ideálny na systematické budovanie majetku klienta pre zabezpečenie svojich budúcich životných potrieb. Produkt Dynamik umožňuje pravidelné alebo jednorazové investície, pričom využíva reinvestovanie ziskov formou zloženého úročenia.

Dlhodobé investovanie
Zložené úročenie
Najvyššie výnosy
Pravidelne / jednorazovo
Jednorazový vklad
1000 €
Mesačný vklad
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Dividenda

Produkt s vyplácaním ročných výnosov

Dividenda je produkt určený pre klientov so záujmom o pravidelné vyplácanie dosiahnutých ročných výnosov za predchádzajúci kalendárny rok. Výnos je vyplácaný ročne vo výške zhodnotenia vložených finančných prostriedkov ako forma pasívneho príjmu klienta. Produkt Dividenda využíva vyššiu mieru zhodnotenia v dôsledku zloženého úročenia počas kalendárneho roka.

Dlhodobé investovanie
Ročné výnosy
Pasívny príjem
Jednorazové investovanie
Jednorazový vklad
1000 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Renta

Produkt s pravidleným mesačným výplacaním renty

Renta je produkt určený pre klientov, ktorí si chcú zabezpečiť pravidelný mesačný príjem. Produkt predpokladá jednorazovú vstupnú investíciu. Doporučená výška poberanej renty je navrhnutá s ohľadom na zachovanie hodnoty počiatočnej investície klienta. Výšku renty si môže klient zvoliť aj sám na základe vlastných možností a potrieb.

Mesačná renta
Pasívny príjem
Voliteľná renta
Jednorazové investovanie
Jednorazový vklad
1000 €
Požadovaná renta
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Vyplatená renta

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Vyplatená renta

1 250 700 €

Upík

Investícia v prospech dieťaťa na zabezpečenie budúcich potrieb

Upík je produkt určený pre investovanie v prospech dieťaťa na zabezpečenie jeho budúcich potrieb na štúdium, bývanie alebo štartovací kapitál do života. Produkt je uzatváraný zákonným zástupcom dieťaťa. Právo disponovať s investičným účtom prechádza na dieťa dovŕšením plnoletosti. Produkt Upík ponúka z dlhodobého hľadiska najvyššiu mieru zhodnocovania investovaných prostriedkov využívajúci reinvestovanie ziskov.

Dlhodobé investovanie
Zložené úročenie
V prospech dieťaťa
Pravidelne / jednorazovo
Jednorazový vklad
1000 €
Mesačný vklad
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Výsledná suma

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Flexi

Produkt vhodný pre krátkodobé investovanie

Flexi je najlikvidnejší produkt vhodný pre Fyzické aj Právnické osoby. Z hľadiska štruktúry poplatkov je vhodný na krátkodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov. Hlavnou výhodou je jeho operatívnosť a rýchly prístup k hotovosti. Ide o úplne nový prístup k efektívnemu zhodnocovaniu voľných finančných prostriedkov.

Krátkodobé investovanie
Fyzické osoby
Právnické osoby
Zložené úročenie
Jednorazový vklad
10 000 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Výsledná suma

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

mobile app UP

Kontrolujte svoje transakcie pomocou jednoduchej aplikácie

Vyvinuli sme aplikáciu, ktorá vám umožní sledovanie vašich obchodných transakcií a pohybov na investičnom účte v reálnom čase.
Zároveň máte k dispozícii prehľad historického vývoja vašich investícii, realizovaných vkladov a výberov ako aj dokumentov.
Pomocou našej aplikácie môžete jednoducho realizovať výbery z vášho investičného účtu.

mobile app UP

Kto tvorí UP

Sme dynamický, profesionálny tím tvorený odborníkmi najmä v oblasti matematiky a technológií s dlhoročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Úzko spolupracujeme s poprednými európskymi univerzitami na ďalšom rozvoji našich systémov a stratégií.

NÁŠ TÍM
NAŠA HISTÓRIA
Predstavenstvo
Ramón Beňo
Ramón Beňo

Predseda predstavenstva

Ľubomír Bukový
Ľubomír Bukový

Člen predstavenstva

Dozorná rada
Branko Vrba
Branko Vrba

Člen dozornej rady

Ľubomír Molnár
Ľubomír Molnár

Člen dozornej rady

Alexander Horváth
Alexander Horváth

Člen dozornej rady

Manažment
Matej Kostúr
Matej Kostúr

Head of Backoffice

Martina Nerádová
Martina Nerádová

Head of Compliance

Michela Maruniakova
Michaela Maruniaková

Head of Frontoffice

Matej Ženiš
Matej Ženiš

Head of Dealing

Kontaktujte nás