Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.23.2
v0.23.2
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-56-g28246
Databáza v53.18
zostavenie 3 (release-debug),
2022-06-08T12:20:30
LOGS: Run time 236 ms, 204 μs, and 5 hnsecs
- +