Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.17.0
v0.17.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-2-g2c343
Databáza v47.3
zostavenie 332 (release-debug),
2020-11-18T06:23:21
LOGS: Run time 391 ms, 792 μs, and 2 hnsecs
- +