Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 1.1.2
v1.1.2
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-85-g3be4d
Databáza v60.5
zostavenie 6 (release-debug),
2023-11-12T12:44:34
LOGS: [2023-11-30 05:18:33.9156041] Run time 137 ms, 92 μs, and 2 hnsecs
- +