Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.24.0
v0.24.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-65-g90d89
Databáza v55.1
zostavenie 1 (release-debug),
2022-09-12T22:04:37
LOGS: [2022-10-07 04:55:50.2891635] Run time 116 ms, 617 μs, and 4 hnsecs
- +