Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.17.0
v0.17.0-5-g37bd0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-3-gabd14
Databáza v47.17
zostavenie 340 (release-debug),
2020-12-14T16:26:56
LOGS: Run time 536 ms, 613 μs, and 8 hnsecs
- +