Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.23.1
v0.23.1
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-55-g87d04
Databáza v53.13
zostavenie 2 (release-debug),
2022-05-26T17:15:47
LOGS: Run time 106 ms, 820 μs, and 7 hnsecs
- +