Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Investičné stratégie

Spojením vedy, technológie, silných partnerov a skúseností sme vytvorili funkčný a spoľahlivý systém obchodovania na finančných trhoch. Výsledkom tohto spojenia sú zaistené produkty s nadpriemerným výnosom a okamžitou likviditou.

Hlavné piliere

Systém, ktorý sme vytvorili, vznikol spojením 3 hlavných pilierov

Veda

Pri tvorbe stratégií využívame matematiku, štatistiku a modelovanie na nich založené. Spojením týchto modelov vzniká súbor podmienok a vzorcov takzvaný algoritmus. Tieto algoritmy sú aplikované na obchodovanie s menovými pármi. Hlavnou výhodou tohto prístupu je, že do obchodovania vstupujú exaktné procesy a nie odhady a pocity. Matematika je presná veda, kde pri splnení podmienok dochádza k obchodom bez zbytočných emócií, ktoré často vedú k chybám. Rovnako postupujeme pri správe a riadení už otvorených obchodov. Všetky obchody sa riadia presnými pravidlami. Optimalizujeme investičné stratégie s cieľom zvýšenia ich efektivity. Pri optimalizovaní obchodných stratégií spolupracujeme s tímom matematikov, ktorí pôsobia na prestížnych vysokých školách a podieľajú sa na výskumnej činnosti v oblasti matematiky.

Technológia

MATRAS (Mathematic Trading System) je softvér vyvinutý našou spoločnosťou, schopný plne zautomatizovať zložité obchodné stratégie a vysokou rýchlosťou rozhodovať a realizovať jednotlivé obchody. Náš systém beží na serveroch, ktoré sú plne zálohované a neustále monitorované. MATRAS umožňuje simulovanie všetkých možných období a situácií na trhoch. Systém sa dokáže automaticky kalibrovať a reagovať tak na zmeny v priebehu obchodného dňa.

Partneri

Náš systém je pripojený prostredníctvom WPN (priama zabezpečená linka) cez Fix protokoly na popredných svetových Brokerov licencovaných v EU so zabezpečenou ochranou vkladov klientov. Našim hlavným partnerom pre realizáciu obchodných transakcií je spoločnosť LMAX GLOBAL, ktorá patrí medzi popredných svetových brokerov.(www.lmax.com)

Obchodovanie s menami

 • ide o najväčší finančný trh na svete s extrémne vysokou likviditou
 • vysoká dynamika menových párov umožňuje neustále generovanie obchodov
 • funguje 24 hodín denne, 6 dni v týždni
 • Menový trh obsahuje najviac korelácií (vzájomných vzťahov medzi menami), pri ktorých dokážeme využívať matematické vyhodnocovanie, ktoré vedie k efektívnemu obchodovaniu

Automatizácia stratégií

Automatizácia stratégii je vo vzťahu k celkovej efektivite a riziku obchodovania veľmi výrazný pokrok. Automatizovaná stratégia dokáže generovať obchody a tým aj potenciálny zisk 24 hodín denne. Preto je možné znížiť veľkosť jednotlivých obchodov a znížiť požadovaný profit každého obchodu pri zachovaní celkových očakávaní. Znížením veľkosti obchodov sa úmerne znižuje riziko. Znížením požadovaného profitu na jednotlivých obchodoch stúpa rýchlosť exitovania z otvorených obchodov. Základom automatizovania stratégie je automatizovanie, money managementu”. Software na rozdiel od obchodníkov nepodlieha psychickým tlakom a presne dodržiava nastavené parametre rizika a profitu. Podľa nastavených kritérií neustále monitoruje stav otvorených obchodov a spravuje ich. Eliminovaním psychického tlaku sa odstránia chybné stresové rozhodnutia. Systém Matras, ktorý používame na automatizáciu, má viac ako 100 nastaviteľných parametrov a niekoľko automatizovaných modulov. Obsahuje modul na simulovanie reality a testovanie stratégii, dokáže prijímať externé signály vytvorené v iných programoch a obchodovať s nimi. Systém MATRAS využívame na obchodovanie už 10 rokov s pozitívnymi výsledkami v každom roku.

Rozloženie rizika

Realizujeme veľký počet menších transakcií a vždy na rôznych menových pároch. Tým dochádza k prirodzenému rozdeleniu rizika či už z pohľadu geografického alebo politického. Realizujeme vždy krátkodobé obchody, čím eliminujeme riziko dlhodobého negatívneho vývoja.

Diverzifikácia rizika

Pri jednotlivých investičných stratégiách obchodujeme viacero menových párov súčasne, čím rozkladáme a znižujeme potenciálne riziko.

Maximálna expozícia

Na základe zvolenej investičnej stratégie sme nastavili maximálnu expozíciu jednotlivých menových párov.

Menové páry

Zoznam menových párov a ich maximálna expozícia je uvedená v nasledujúcej tabuľke podľa typu investičnej stratégie. Hodnota maximálnej expozície menového páru je uvedená v percentách.

Stratégia
UP 60
UP 70
UP 80
EURUSD
30
25
20
GBPUSD
25
20
20
AUDUSD
25
20
15
EURJPY
20
15
15
USDCHF
20
15
10
USDJPY
15
10
10
USDCAD
15
10
10
GBPCHF
15
10
10
AUDNZD
15
10
10
EURCAD
15
10
10
EURNOK
15
10
10
CHFJPY
15
10
10
NZDUSD
15
10
10
NZDCAD
15
10
10
AUDCHF
15
10
10
CADJPY
15
10
10
NZDJPY
15
10
10
EURNZD
15
10
10
AUDJPY
15
10
10
CADCHF
15
10
10
AUDCAD
15
10
10
EURAUD
15
10
10
XAUUSD
15
10
10
Stratégia
UP 60
UP 70
UP 80
EURUSD
30
25
20
GBPUSD
25
20
20
AUDUSD
25
20
15
EURJPY
20
15
15
USDCHF
20
15
10
USDJPY
15
10
10
USDCAD
15
10
10
GBPCHF
15
10
10
AUDNZD
15
10
10
EURCAD
15
10
10
EURNOK
15
10
10
CHFJPY
15
10
10
NZDUSD
15
10
10
NZDCAD
15
10
10
AUDCHF
15
10
10
CADJPY
15
10
10
NZDJPY
15
10
10
EURNZD
15
10
10
AUDJPY
15
10
10
CADCHF
15
10
10
AUDCAD
15
10
10
EURAUD
15
10
10
XAUUSD
15
10
10

Ochrana investície klientov

Okrem diverzifikácie investícií do veľkého počtu malých obchodov a rôznych menových párov používame aj ďalšie ochranné mechanizmy, ktoré sú pevnou súčasťou všetkých našich algoritmov na zamedzenie prípadných strát.

Systém ochrany

Používame trojúrovňový systém ochrany proti prípadným stratám.

 1. Individuálna ochrana proti strate pre jednotlivé obchody 0,2% až 0,9% z hodnoty investičného účtu
 2. Generálna ochrana funkčnosti algoritmov
  • Investičná stratégia UP80 - 6,5% z hodnoty investičného účtu
  • Investičná stratégia UP70 - 10% z hodnoty investičného účtu
  • Investičná stratégia UP60 - 13% z hodnoty investičného účtu
 3. Zmluvná ochrana garantovaného zostatku vkladu klienta podľa zvolenej investičnej stratégie.

Našim klientom ponúkame výhradne zaistené produkty. Miera zaistenia závisí od zvolenej investičnej stratégie.

Výkonnosť

Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
mobile app UP

Upozornenie: Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Zobrazované údaje výkonnosti sú údaje čistej výkonnosti po odpočítaní obchodných poplatkov.

UP Centrála 0.20.0
v0.20.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-13-g0435a
Databáza v50.21
zostavenie 11 (release-debug),
2021-05-27T20:08:42
LOGS: Run time 711 ms, 429 μs, and 7 hnsecs
- +