Obnova hesla

Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zvolili pri svojej registrácii.
Váš e-mail slúži zároveň ako prihlasovacie meno.

Na tento e-mail vám pošleme dočasné heslo, pomocou ktorého sa budete môcť prihlásiť.

UP Centrála 0.16.0
v0.16.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.21-55-g57b69
Databáza v46.11
zostavenie 301 (release-debug),
2020-08-13T19:55:41
LOGS: Run time 525 ms, 940 μs, and 8 hnsecs
- +