Obnova hesla

Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zvolili pri svojej registrácii.
Váš e-mail slúži zároveň ako prihlasovacie meno.

Na tento e-mail vám pošleme dočasné heslo, pomocou ktorého sa budete môcť prihlásiť.

UP Centrála 0.15.0
v0.15.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.21-54-ga6883
Databáza v45.3
zostavenie 283 (release-debug),
2020-07-07T17:31:35
LOGS: Run time 272 ms, 428 μs, and 9 hnsecs
- +