Ochranná známka PDF Tlačiť E-mail

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane, osobných mien, písmená, čislice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známok.

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky úradu. Zápis ochrannej známky možno obnovovať vždy o ďalších 10 rokov.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri , alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie na území SK používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra.

  • poradenstvo a konzultácie pri tvorbe ochrannej známky (O.Z.)
  • príprava žiadosti o zápis O.Z.
  • príprava žiadosti o medzinárodný zápis O.Z.
  • predĺženie platnosti O.Z.
  • sledovanie kolíznych označení
  • zastupovanie pri vymáhaní www domén a práv ochrany O.Z.


VYBRANÉ REFERENCIE
LKT s.r.o. | HSG s.r.o. | Stavebniny Grígeľ | Herplast s.r.o. | DSI DATA s.r.o. | BORTEX
NAJDOM s.r.o | Vzdelávacia agentúra MERIDIAN |...atď.